ungeheuerlich – nehorázný

Dieses ungeheuerliche Verhalten bedarf einer starken Antwort. – Toto nehorázné chování vyžaduje silnou odpověď.

komentář