němčina

Unterweisung, die – návod instruktáž, výcvik, vyučování

Unterweisung bedeutet, einer Person durch Weisungen, Wissen und Fertigkeiten zu vermitteln. – Výuka znamená předávání znalostí a dovedností člověku prostřednictvím pokynů.    
 
Bei den Sicherheitsunterweisungen (umgangssprachlich auch Sicherheitsschulungen genannt) handelt es sich um Unterweisungen im Arbeitsschutz und der Arbeitssicherheit. – Bezpečnostní pokyny (hovorově také známé jako bezpečnostní školení) jsou pokyny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 
Unterweisung Atemschutz: Jährliche Unterweisung nach DGUV – Pokyny k ochraně dýchacích cest: Každoroční pokyny podle DGUV 

komentář