němčina

Flämmen

Als Flämmen bezeichnet man das Erwärmen der Unterseite und Verschweißen von Dachpappe oder Bitumen-Schweißbahn en zur dauerhaften …Plamenem se rozumí proces zahřívání spodní strany a svařování střešní lepenky nebo asfaltové fólie, aby byla trvalá

komentář