němčina

verbleiben – zůstávat, zbývat

Du wirst immer im Schatten des Vaters verbleiben. – Vždy zůstaneš ve stínu svého otce.

Drei Aufgaben verbleiben und es ist beinahe Vollmond. – Zbývají tři úkoly a měsíc je téměř v úplňku.

Zwei Spielminuten verbleiben. – Zbývají dvě minuty hry.

Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen. – Zůstáváme s přátelským pozdravem.

komentář