němčina

Winnetou

Winnetou verkörpert den edlen, guten Indianer und kämpft mit seinem Gewehr „Silberbüchse“ auf seinem Pferd Iltschi für Gerechtigkeit und Frieden.

Winnetou ztělesňuje ušlechtilého, dobrého indiána a bojuje se svou „stříbrnou puškou“ na svém koni Iltschim za spravedlnost a mír.
https://de.wikipedia.org/wiki/Winnetou

Categories: němčina

Tagged as: ,

komentář