auf dem Laufenden halten – průběžně informovat

Danke, dass Sie mich auf dem Laufenden halten. – Děkuji, že mě průběžně informujete.

komentář