němčina

Aufforderung, die – žádost výzva, pobídka, požádání

žádost o milost das Gnadengesuch. kladný: kladné vyřízení žádosti positive Antragserledigung. naléhavý: naléhavá žádost/výzva/prosba eindringliche Forderung/Aufforderung/Bitte. podat: podat žádost einen Antrag einreichen. řádně: řádně vyplněná žádost ordnungsgemäß ausgefüllter Antrag

Zdroj: Aufforderung žádost výzva, pobídka, požádání – Yahoo Search Results

komentář