übersehen – přehlédnout, obsáhnout zrakem, opomenout

Wir sind nicht mehr zu übersehen. – Nedá se nás už přehlédnout.

komentář