němčina

Blockade, die – blokáda

die Leningrader Blockade – blokáda Leningradu

"Die Belagerung von Leningrad" ist sehr gutes und sehr gut recherchiertes Buch über die Blockade. – "Obléhání Leningradu" je velmi dobrá a velmi dobře vyrešeršovaná kniha o blokádě.

Categories: němčina

Tagged as: , , , ,

komentář