němčina

Bödenzemina – 

asi 20 % celkového množství odpadů tvořila kontaminovaná zemina a dalších 15 – 20 % odpady vznikající při čištění lodí.           ca. 20 % der Gesamtabfallmenge auf kontaminierte Böden

Categories: němčina

Tagged as: , ,

komentář