ernsthaft – vážní, seriózní; vážně, seriózně

eine ernsthafte Miene aufsetzen – nasadit vážný výraz

ernsthafte Ermahnungen – vážná napomenutí

  • Sie hat ernsthaft versucht, ihre Probleme zu lösen. (Vážně se snažila vyřešit své problémy.)
  • Er hat die Aufgabe ernsthaft genommen und alles gegeben. (Vzal úkol vážně a dal do toho všechno.)
  • Der Redner sprach ernsthaft über die aktuellen politischen Probleme. (Mluvčí hovořil vážně o současných politických problémech.)
  • Sie hat ihn ernsthaft gewarnt, aber er hat nicht zugehört. (Vážně ho varovala, ale on neposlouchal.)
  • Ich nehme das Problem ernsthaft und werde es bald lösen. (Budu se vážně věnovat tomuto problému a brzy ho vyřeším.)

komentář