es gibt – je

gibt – třetí osoba jednotného čísla od geben. Es gibt se užívá ve významu JE (was gibt es da zu lachen? — co je tu směšného?) asi ve významu, jaký má anglické There is….

Následuje po něm vždy čtvrtý pád, tedy akuzativ (Akkusativ), a proto máme „Hier gibt es einen Tisch.“ (doslova: zde dává jeden stůl“. 

Používá se s neurčitým členem – ein(e…). Podobně se používá v záporu se záporným zájmenem kein.

 

gibt’s – es gibt s obráceným slovosledem, například „Was gibt’s Neues“ – „Co je nového?“.

es gibt nicht – není

es gab – bylo

Im Himmel es gibt kein Bier. – V nebi není pivo.

Es gibt ein Problem. – Je tu problém.

Wo gibt es eine Toilette? – Kde je záchod?

geben

komentář