gehörnte – paroháč

der gehörnte Ehemann – manžel, který má “parohy”, manžel-paroháč (doslova: (pa)rohatý manžel)

také: jemandem Hörner aufsetzen – někomu nasadit parohy
Hörner tragen – mít parohy, být paroháč

komentář