němčina

Mainz – Mohuč

Používá se bez členu, ale je středního rodu:

(das) Mainz
(des Mainz)/Mainz’
(dem) Mainz
(das) Mainz

Mogontiacum (Moguntiacum) ist der lateinische Name der Stadt Mainz, Hauptstadt von Rheinland-Pfalz. – Mogontiacum (Moguntiacum) je latinský název města Mohuče, hlavního města Porýní-Falce.
 
Seit 1968 begeht die Stadt Mainz jährlich ein Fest zum Gedenken an Johann Gutenberg. – Od roku 1968 město Mohuč každoročně pořádá festival na památku Johanna Gutenberga. 

Mainz ist eine Hochburg der rheinischen Fastnacht. – Mohuč je baštou rýnského karnevalu.

Categories: němčina

Tagged as: , , , ,

komentář