němčina

Praktikum – praxe, stáž

ein Praktikum in einer Apotheke zu machen – absolvovat stáž v lékárně

DAS PRAKTIKUM / DIE PRAXIS
Zde je třeba dávat pozor, aby nedošlo k záměně našeho českého slova „praxe“ za německý výraz „die Praxis“. Slovní spojení „být na praxi“ se nesprávně překládá jako „Praxis machen“ namísto správného překladu „ein Praktikum machen.“ Tady je příklad:

„Mein Auslandspraktikum habe ich bei einer Firma in Österreich absolviert und dort habe ich meine erste Praxis gewonnen. / Zahraniční praxi jsem absolvoval/a u jedné firmy v Rakousku a tam jsem získal/a moji první praxi.

 

Categories: němčina

Tagged as: , , , ,

komentář