Sachsen – Sasko; Sasové

ve významu Sasko se používá bez členu

Der Freistaat Sachsen – Svobodný stát Sasko
In Deutschland gibt es große regionale Unterschiede bei den Renten. Sachsens Senioren bekommen vergleichsweise wenig Rente. – V Německu jsou velké regionální rozdíly v důchodech. Saští senioři dostávají poměrně malý důchod.

Mit rund vier Millionen Einwohnern und einer Fläche von rund 18.400 Quadratkilometern (Platz zehn) nimmt Sachsen eine mittlere Stelle unter den 16 deutschen Ländern ein (Stand 2020). – S asi čtyřmi miliony obyvatel a rozlohou kolem 18 400 kilometrů čtverečních se Sasko řadí mezi 16 německých spolkových zemí (stav k roku 2020).

(die) Sachsen má také význam Sasové, tedy množné číslo od Sachse – Sas
Die Sachsen (seltener auch Saxonen) waren ein westgermanischer Völkerverband. – Sasové (vzácně i Saxonen) byli západogermánským sdružením národů.

komentář