němčina

Schmerz, der (Schmerzen) – bolest

der Schmerz                                  die Schmerzen

des Schmerzes                            der Schmerzen

dem Schmerz/Schmerze       den Schmerzen

den Schmerz                                 die Schmerzen

Do 18. století se v jednotném čísle také používaly tvary genitivu des Schmerzens, dativu dem Schmerzen a akuzativu Schmerzen oder den Schmerz.

Der Schmerz wurde immer stärker. – Bolest byla stále silnější.
heftige Schmerzen im Rücken, in Fingern, Händen, Muskeln und Gelenken – silné bolesti zad, prstů, rukou, svalů a kloubů

Categories: němčina

Tagged as: , , , , ,

komentář