němčina

Verb, das (Verben) – sloveso

genitiv Verbes or Verbs, plural Verben)

synonyma: Verbum, Zeitwort, Wandelwort

 

starkes Verb – silné sloveso

schwaches Verb – slabé sloveso

transitives Verb – přechodné sloveso

intransitives Verb – nepřechodné sloveso

….

Jako i v jiných germánských jazycích je silné sloveso takové, které označuje svůj minulý čas pomocí změn kmenové samohlásky (ablaut).

Slabé sloveso tvoří minulý čas pomocí přípony -te.

Změnu kmenové samohlásky však mohou to mít také nepravidelná slabá slovesa

Slabých sloves je více než silných.

 

Categories: němčina

Tagged as: , , , , ,

komentář