Strich, der – čára, čárka, linie

jemandem einen Strich durch die Rechnung machen – udělat někomu čáru přes rozpočet
letzter Strich – poslední tah

 

senkrechter Strich – svislá čára

Unter Windows (PC Tastatur) lässt sich der senkrechte Strich (|) mit der Tastenkombination (Shortcut) [Alt Gr] (rechts neben der Leertaste) + [><] erzeugen. – V systému Windows (klávesnice PC) lze svislou čáru (|) vygenerovat kombinací kláves (zkratka) [Alt Gr] (napravo od mezerníku) + [><].

 

komentář