tätig sein

být činný; pracovat; působit

politicky být politický činný → politisch tätig sein

als Lehrer tätig sein – pracovat jako učitel

in leitender Funktion tätig sein – působit ve vedoucí pozici

Als Pförtner und Pförtnerin kann man in den Betrieben verschiedener Wirtschaftszweige tätig sein. – Jako vrátný a vrátná může člověk pracovat v podnicích různých odvětví.

freiberuflich tätig sein – být na volné noze

komentář