němčina

Glaube, der – víra

fester Glaube – pevná víra

katholischer Glaube – katolická víra

Warum ich völlig den Glauben an die Menschheit verloren habe. – Proč jsem úplně ztratil víru v lidstvo.

Der Glaube versetzt Berge. – Víra hory přenáší.

Categories: němčina

Tagged as: , , , ,

komentář