Umfrage, die (Umfragen) – průzkum; anketa

Die Umfrage (oder Befragung) gehört zu den wichtigsten Methoden der Datengewinnung in der empirischen Sozialforschung.

Průzkum (nebo dotazování se) je jednou z nejdůležitějších metod sběru dat v empirickém sociálním výzkumu.

 
 

 

komentář