umgehen – zacházet, jednat; obejít

Wie soll Europa mit Russland umgehen? – Jak by měla Evropa jednat s Ruskem?

mit Geld sparsam umgehen – šetřit penězi

mit jemandem grob umgehen – zacházet s někým hrubě

Das lässt sich nicht umgehen. – Tomu se nelze vyhnout.
Geldtransaktionen über Kleinbeträge (um Meldegrenzen zu umgehen) – Peněžní transakce přes malé částky (k obcházení limitů pro vykazování)

Ich konnte den üblichen Papierkram umgehen. – Dokázal jsem obejít obvyklé papírování.
Kann man die Brückenkonstruktion umgehen? – Dokážete obejít mostní konstrukci?

Meine Freundin kann mit Geld nicht umgehen. – Moje přítelkyně nedokáže vyjít s penězi.

komentář