němčina

Vetter (Vettern) – bratranec 

Stecke dich nicht zwischen Vettern und Freunde, sonst klemmst du dich. – Necpěte se uvíznout mezi bratranci a přáteli, jinak uvíznete.

Die ersten Versuche machten die Vettern Veverka schon 1824. – Bratranci Veverkovi podnikli první pokusy již v roce 1824.

Categories: němčina

Tagged as: , , , ,

komentář