vielseitig – univerzální, mnohostranný, o mnoha stranách, obsáhlý


Ecuador ist ein unglaublich vielseitiges Land. – Ekvádor je neuvěřitelně rozmanitá země.

er hat ein vielseitiges Talent – má mnohostranný talent

ein vielseitiges Freizeitangebot – široká škála volnočasových aktivit

komentář