Vorrang, der – přednost

= die höhere, wichtigere Stellung, der höhere Stellenwert – čím vyšší, důležitější postavení, tím vyšší postavení

Er gab seiner Familie (vor seiner Arbeit) den Vorrang. – Rodinu dal na první místo (před svou prací).
Ihm gebührt der Vorrang vor allen anderen! – Zaslouží si přednost před všemi ostatními!

Ich lasse Ihnen den Vorrang. – Dám vám přednost.
etwas hat Vorrang (etwas ist wichtiger) – něco má přednost (něco je důležitější)

Sicherheit hat Vorrang! – Bezpečnost má přednost.

Müssen Autofahrer den Bus vorlassen? Der Bus hat immer Vorrang, egal, ob er blinkt oder nicht. – Musí řidiči nechat projet autobus? Autobus má vždy přednost, bez ohledu na to, zda bliká nebo ne.

Radfahrer haben auf dem Zebrastreifen nur Vorrang, wenn sie absteigen und das Fahrrad schieben. – Cyklisté mají přednost na přechodu pouze v případě, že sesednou a tlačí kolo.

komentář