Weihe, die – (po)svěcení, vysvěcení

 

Wir waren bei der Weihe des Neuen Hilfsbischofs anwesend. – Byli jsme přítomni svěcení nového pomocného biskupa.

 

“Kirchenweihe” – vysvěcení kostela

“Weihe des Altars” – vysvěcení oltáře

“Bischöfliche Weihe” – biskupské vysvěcení

“Weihe des Priesters” – vysvěcení kněze

“Weihe des neuen Bauwerks” – vysvěcení nové stavby

Vidíme, že slovo “Weihe” se často používá v kontextu náboženských obřadů a rituálů. Tyto obřady mohou zahrnovat vysvěcení kostela, oltáře, kněze nebo jiných náboženských objektů.