němčina

Zores

Zores haben wir genug
Als »seidene Zores« verulken Juden Luxussorgen. – Židé si dělají legraci z luxusních starostí jako „hedvábné zory“.

»Seine Zores und Rothschilds Geld möchte ich haben«, heißt ein gängiger Satz, sprich: seine Sorgen sind nicht so arg. – „Chci jeho peníze Zores a Rothschildů,“ je běžná fráze, která znamená: jeho starosti nejsou tak špatné.

»Gehackte Zores« steht für schwere Sorgen; verzagte Menschen sind »ojf gebrennte zures« oder »ojf gehackte zures«. – „Chopped Zores“ znamená vážné starosti; skleslí lidé jsou „ojf burned zures“ nebo „ojf hacked zures“.

Categories: němčina

Tagged as: ,

komentář