Lüge, die (Lügen) – lež

“Lüge” ist eine bewusste falsche Aussage oder eine bewusste Irreführung.  „Lež“ je záměrné nepravdivé prohlášení nebo záměrné zkreslení. 

 

Eine Lüge kann unterschiedliche Auswirkungen haben, je nach Kontext und Intention des Lügners.  Lež může mít různé účinky v závislosti na kontextu a záměru lháře.

 

Lügen haben kurze Beine. – Lež má krátké nohy (doslovný překlad: Lži mají krátké nohy).

 

Slova odvozená nebo spojená se slovem “Lüge”:

“lügen” – “lhát”: “Er lügt immer über seine Erfolge.” (Vždy lže o svých úspěších.) nebo “Sie hat mich angelogen.” (Oklamala mě.) Zde se jedná o sloveso anlügen.

2. Lügner: “lhář”: “Er ist ein bekannter Lügner.” (Je známý lhář.)

3. Lügengeschichte: “výmysl”. Příklad: “Er erzählt immer wieder die gleiche Lügengeschichte.” (Pořád opakuje stejný výmysl.)

4. Lügenspiel: Tento výraz se používá pro “manipulaci prostřednictvím lží”: “Sein Verhalten war nur ein Lügenspiel, um uns zu täuschen.” (Jeho chování bylq jen manipulace prostřednictvím lží, aby nás oklamal.)

5. Lügendetektor – detektor lži: “Der Verdächtige wurde einem Lügendetektor-Test unterzogen.” (Podezřelý byl podroben testu na detektor lži.)

6. Lügenpresse: Tento termín je kontroverzní a znamení “falšování informací nebo lživé zpravodajství” ze strany médií. Je důležité si uvědomit, že tento termín byl v minulosti zneužíván k útokům na svobodu tisku a není obecně uznávaný.

 

 

komentář