Fieber, das – horečka

Er hat 40 Grad Fieber. – Má čtyřicet stupňů horečky.

Soll ich dir Fieber messen? – Mám ti změřit horečku?

Bei vierzig Grad Körpertemperatur hat man Fieber. – Při čtyřiceti stupních tělesné teploty máte horečku.

Goldfieber – zlatá horečka

Fieber haben – mít horečku (teplotu)

38,1°C – 38,5°C: Leichtes Fieber. 38,6°C – 39,0°C: Mäßiges Fieber.

rheumatisches Fieber – reumatická horečka
bei dem Kranken hat sich hohes Fieber eingestellt – pacient dostal vysokou horečku
ihr Mann spricht im Fieber, er fabelt irgendetwas von Gespenstern – její manžel mluví v horečce, vypráví něco o duchách

 

komentář