Matte, die – rohož (z lýkaxxx), rohožka

auf der Matte stehen hovor.být připravený/nachystaný brzy ráno ap.

I když karimatka taky z toho pochází, německy se řekne Iso[lier]matte .

Složka kari-může být název daný nějakým konkrétním výrobcem, ale možná ne českým. I polština má slovo karimata.

komentář