schildern – popsat, vylíčit, vyjádřit, zobrazit, znázornit

Ich schildere dir mein Zimmer. Popíšu ti můj pokoj.

Schildere uns den Unfall. Popiš nám tu nehodu.

Kannst du das Bild schildern? Můžeš popsat ten obrázek?

Ich muss die Situation schildern, damit du verstehst, was passiert ist. Musím popsat situaci, abys pochopil, co se stalo.

 

 

komentář