sich treffen – setkat se, sejít se

Ve většině případů se sloveso “sich treffen” používá ve významu “setkat se” nebo “sejít se”. Zde je několik typických spojení s tímto slovesem:

 • Wir treffen uns am Bahnhof. (Setkáváme se na nádraží.)
 • Lass uns um 18 Uhr treffen. (Sejdeme se v 18 hodin.)
 • Sie treffen sich regelmäßig zum Kaffeetrinken. (Pravidelně se schází na kávu.)
 • Wo und wann sollen wir uns treffen? (Kde a kdy se máme sejít?)
 • Gestern haben wir uns zufällig in der Stadt getroffen. (Včera jsme se náhodou setkali ve městě.)
 • Ich treffe mich oft mit meinen Freunden. (Často se scházím s přáteli.)
 • Können wir uns morgen treffen? (Můžeme se zítra setkat?)

sich mit jemandem treffen – s někým se potkat/někoho potkat

sich mit Freunden treffen – potkat se s přáteli
Mehr Menschen dürfen sich treffen, mehr Läden dürfen öffnen. – Více lidí se smí scházet, více obchodů se může otevřít

Sloveso “sich treffen” patří mezi reflexivní slovesa, která vyžadují zájmeno “sich” jako reflexivní zájmeno, které se mění podle pádu a čísla:

– Ich treffe mich
– Du triffst dich
– Er/sie/es trifft sich
– Wir treffen uns
– Ihr trefft euch
– Sie treffen sich

Sloveso “sich treffen” v minulém čase s pomocným slovesem “haben”:

 • Ich habe mich getroffen (Setkal jsem se/sešel jsem se)
 • Du hast dich getroffen (Setkal jsi se/sešel jsi se)
 • Er/sie/es hat sich getroffen (Setkal se/sešel se)
 • Wir haben uns getroffen (Setkali jsme se/sešli jsme se)
 • Ihr habt euch getroffen (Setkali jste se/sešli jste se)
 • Sie haben sich getroffen (Setkali se/sešli se)
Wann können wir uns treffen?  Kdy se můžeme sejít?
Könnten wir uns morgen früh treffen?  Mohli bychom se sejít zítra ráno?

Im Umgangssprachlichen verwendet man den Ausdruck “Mahlzeit”, wenn man sich (meist im beruflichen Bereich) um die Mittagszeit trifft. – V hovorovém jazyce se výraz “Mahlzeit” používá, když se lidé setkávají (většinou v profesní oblasti) kolem poledne.

komentář