sich treffen – setkat se; zasáhnout

 getroffen xx
ich treffe mich, du triffst dich, er trifft sich, wir treffen uns, ihr trefft euch, sie
treffen sich.
Kdy se můžeme sejít? Wann können wir uns treffen? Mohli bychom se sejít zítra ráno? Könnten wir uns morgen früh treffen?

sich mit jemandem treffen – s někým se potkat/někoho potkat

sich mit Freunden treffen – potkat se s přáteli
Mehr Menschen dürfen sich treffen, mehr Läden dürfen öffnen. – Více lidí se smí scházet, více obchodů se může otevřít

Im Umgangssprachlichen verwendet man den Ausdruck “Mahlzeit”, wenn man sich (meist im beruflichen Bereich) um die Mittagszeit trifft. – V hovorovém jazyce se výraz “Mahlzeit” používá, když se lidé setkávají (většinou v profesní oblasti) kolem poledne.

komentář