studieren – studovat

studierte studoval hat studiert studoval

Er studierte die Bibel. – Studoval Bibli.

Ich studiere Deutsch. Já studuju němčinu.

Er studiert Geschichte. On studuje dějiny.

Sie studiert Mathematik. Ona studuje matematiku.

Wir studieren Physik. My studujeme fyziku.

Ihr studiert Chemie. Vy studujete chemii.

Sie studieren Latein. Oni studují latinu.
 

komentář