kam – přišel/přišla/přišlo

 

Er kam in Berlin an als unbekannter Junge. – Přišel do Berlína jako neznamý mladík.

 

minulý čas, 3. osoba jednotného čísla slovesa “kommen” (přišel/přišla/přišlo)

 

 • Er kam gestern zur Party.
  Přišel včera na večírek.
 • Sie kam in die Stadt, um ihre Freunde zu besuchen.
  Přišla do města, aby navštívila své přátele.
 • Es kam eine Einladung zur Hochzeit.
  Přišlo pozvání na svatbu.
 • Gestern kam er endlich nach Hause.
  Včera konečně přišel domů.
 • Der Frühling kam mit warmen Temperaturen.
  Jaro přišlo s teplými teplotami.

 

komentář