Stadtverordnetenversammlung, die – městská rada


Die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung vom 1. September 2003 feststellt, dass der geschlossene Vertrag direkt an die Entscheidung über die Investition gekoppelt ist. – Zastupitelstvo města 1. září 2003 určilo, že uzavřená smlouva přímo souvisí s rozhodnutím o investici.

komentář