träge – 

ein träger Mensch – malátný člověk
das politisch träge Bürgertum – politicky malátná buržoazie
der Wein, die Hitze hat mich ganz träge gemachtvíno, horko mě velmi zpomalilo
er war zu träge (faul), um mitzuspielenbyl příliš pomalý (líný) na to, aby hrál s námi
geistig träge sein – být mentálně pomalý

 

komentář