Campus, der – kampus, areál vysoké školy

“Campus” se často používá k popisu univerzitního areálu, který zahrnuje budovy, sportovní zařízení, knihovny a další zařízení pro studenty a výzkum.

  • “auf dem Campus” – v kampusu
  • “der Campus der Hochschule” – univerzitní kampus
  • “auf dem Campus studieren” – studovat v kampusu
  • “der Campus ist groß” – kampus je velký
  • “es gibt viele Gebäude auf dem Campus” – v kampusu jsou mnoho budov
  • “der Campus bietet viele Möglichkeiten” – kampus nabízí mnoho možností
  • “der Campus ist gut ausgestattet” – kampus je dobře vybavený

“Der Campus der Universität ist groß und modern.” (Univerzitní campus je velký a moderní.)

“Die Studenten treffen sich oft in der Bibliothek auf dem Campus.” (Studenti se často setkávají v knihovně v campusu.)

 

“Es gibt viele moderne Gebäude auf dem Campus für Forschung und Lehre.” (V kampusu je mnoho moderních budov pro výzkum a výuku.)

“Die Studierenden können in den Wohnheimen auf dem Campus wohnen.” (Studenti mohou bydlet na kolejích v kampusu.)

 
 

 

 

komentář