Marine, die – námořnictvo

Deutsche Marine – Bundeswehr

Německé námořnictvo – Bundeswehr

“Die Marine führt Übungen im Mittelmeer durch.” (Námořnictvo provádí cvičení v Středozemním moři.)
“Das Kriegsschiff der Marine ist bereit für den Einsatz.” (Bojová loď námořnictva je připravena k mise.)
 

Die Marine ist weltweit im Einsatz zum Schutz von Seewegen und Staatsbürgern und wenn nötig zur Verteidigung. – Námořnictvo je rozmístěno po celém světě k ochraně námořních cest a občanů a v případě potřeby k obraně.

 

  • Die italienische Marine bildet zusammen mit Heer, Luftwaffe und Carabinieri die Streitkräfte Italiens. Die Marine untersteht dem Admiralstab im Verteidigungsministerium in Rom. – Italské námořnictvo tvoří společně s armádou, letectvem a carabinieri ozbrojené síly Itálie. Námořnictvo je podřízeno admiralitě na ministerstvu obrany v Římě.

komentář