überzeugt – přesvědčený o

Jedenfalls bin ich überzeugt, daß Gott nicht würfelt. – V každém případě jsem přesvědčen, že Bůh nehraje v kostky.

komentář