damit – s tím; aby

V jednom slově se zde spojuje zájmeno das s předložkou mit, ale v opačném pořadí, než jsme zvyklí.

Was haben Pilze damit zu tun? – Co s tím mají co dělat houby?

Pokud chceme říct např. Nemluv s tím mužem – Sprich nicht mit diesem Mann, použijeme klasické mit diesem, mit dem…

Význam „aby“: Eine Mama tut alles, damit ihr Kind schnell wieder gesund ist. – Matka dělá vše, aby její dítě bylo rychle opět zdravé.

komentář