gut – dobrý, dobře

besser – lepší, am besten – nejlepší

Ist er ein guter Mensch? – Je dobrý člověk?
Tobias hat eine zwei (gut) in Mathe bekommen. (Tobias dostał dwa (dobry) z matematyki.)
przysłówek
Es geht mir gut. (Mám se dobře)
Das hast du gut gemacht. (Dobře jsi to udělal.)
Alles wird gut. (Všechno bude dobré.)

Ich werde am Morgen arbeiten, gut? (Ráno budu pracovat, dobře?)
Ich nehme heute das Auto, gut? (Dnes si vezmu auto, dobře?)

 

„gut in xx“ se používá pro spíše školní předměty: er ist gut in Mathe – je dobrý v matematice

er spielt gut Gitarre – hraje dobře na kytaru

Er kennt sich mit Geografie gut aus.  – Dobře se vyzná v zeměpisu.

 

komentář