Religionsunterricht, die – (výuka) náboženství

 

Der Ethikunterricht wurde Mitte der 1970er als Ersatzfach für den Religionsunterricht konzipiert. – Výuka etiky hodiny byla koncipována v polovině 70. let jako náhrada náboženské výchovy.

Islamischer Religionsunterricht an Schulen in NRW mit Schwester Eva El-Shabassy. – Islámská náboženská výchova na školách v Severním Porýní-Vestfálsku se sestrou Evou El-Shabassy.

Islamunterricht an deutschen Schulen und der Streit um das Kopftuch bei Lehrerinnen – lekce islámu v německých školách a spor o šátek mezi učiteli

komentář