Freiheitsstrafe, die – trest odnětí svobody

lebenslange Freiheitsstrafe – doživotí 

Verbrechen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht sind. – Trestné činy jsou protiprávní činy s trestem odnětí svobody na nejméně jeden rok.

lebenslange Freiheitsstrafe – doživotní odnětí svobody

 
 
 
 

 

 

komentář