unzulänglich – nedostačující, nedostatečný, nevyhovující

Der Witz ist aber, dass das Scheitern nicht in den unzulänglichen Kommunikationsmitteln begründet liegt, sondern darin, dass der „Dialog“ im Regelfall nur vorgetäuscht ist. – Vtip je však v tom, že selhání není způsobeno nedostatečnými komunikačními prostředky, ale spíše skutečností, že „dialog“ je obvykle jen předstíraný.

komentář