Doppelte Ansage! Der Weg ist nicht Öffentlich und die Luft soll sauber bleiben. Double announcement! The way is not public and the air should remain clean.

Verbot, das – zákaz

ein ärztliches, polizeiliches, strenges, striktes, väterliches Verbot – lékařský, policejní, přísný, přísný, otcovský zákaz
 
das ausdrückliche Verbot des Arztes – lékařův výslovný zákaz
 
ein Verbot aufheben, bekanntmachen, erlassen, übertreten – odvolat, oznámit, uzákonit, porušit zákaz
 

Ein Rauchverbot verbietet, Tabak an bestimmten Orten abbrennen zu lassen. In öffentlichen Einrichtungen, Gebäuden, Verkehrsmitteln und Krankenhäusern können Raucherzonen eingerichtet werden. –  Zákaz kouření zakazuje kouření tabáku na určitých místech. Kuřácké zóny lze zřídit ve veřejných zařízeních, budovách, dopravních prostředcích a nemocnicích.

 
Doppelte Ansage! Der Weg ist nicht Öffentlich und die Luft soll sauber bleiben. Double announcement! The way is not public and the air should remain clean.
Photo by Hansjörg Keller on Unsplash

komentář