prall

“Slovo “prall” v němčině může mít několik významů, například “plný” nebo “napjatý”. Zde jsou některé věty a fráze, které ukazují použití slova “prall” v různých kontextech:

  • Der Ball ist prall. (Míč je plný/nafouklý.)
  • Sein Gesicht war prall vor Freude. (Jeho tvář byla napjatá od radosti.)
  • Die prallen Sonnenstrahlen durchdrangen das Fenster. (Světlo silně pronikalo oknem.)
  • Das pralle Leben in der Großstadt kann anstrengend sein. (Život v rušném městě může být namáhavý.)
  • Die prallen Brüste der Schauspielerin waren ein oft diskutiertes Thema in den Medien. (Plné prsa herečky byla často diskutovaným tématem v médiích.)

Poznámka: Slovo “prall” se také používá v kolokacích jako “prall gefüllt” (plný/naplňovaný), například “eine prall gefüllte Tasche” (plná/naplňovaná kabelka).

 

Einst füllten pralles Leben und jiddische Laute die engen Gassen in den jüdischen Altstadtvierteln. – Kdysi plný život a jidiš zvuky zněly úzkými uličkami židovského starého města.

komentář