melden (sich)

hlásit (se)

einen Verlust melden – hlásit ztrátu

melde dich – ozvi se

hlásit se: sich telefonisch melden – hlásit se telefonicky

sich zu Wort melden – hlásit se o slovo/ke slovu

sich offen zu jemandem melden – otevřeně se hlásit k někomu hlásit

komentář