Letzt

 

Er lebt in Deutschland und zu guter Letzt hat er auch noch jüdische Vorfahren. – Žije v Německu a v neposlední řadě má také židovské předky.

komentář