person in gray sweater wearing black and silver chronograph watch

texten – psát texty/textové zprávy

Werbe- oder Schlagertexte verfassen – psát reklamní nebo písňové texty

einen Gruß texten – poslat esemesku s pozdravem

 

person in gray sweater wearing black and silver chronograph watch
Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

komentář